6 kwietnia, 2024 / Bez kategorii

Instytut Socjologii UMCS i zespół badawczy MigLab byli organizatorami seminarium: Dwa lata pomagania i co dalej? Architektura i potencjał działań pomocowych wobec osób uciekających z Ukrainy w obliczu wojny rosyjsko ukraińskiej. Perspektywa Lublina i województwa lubelskiego. Zespół badaczy powstał wiosną 2022 roku, w ramach projektu dot. wielopoziomowego zarządzania kryzysem humanitarnym, wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainie, na przykładzie działań w województwie lubelskim (PL) i obwodzie wołyńskim (UA), przeprowadzono badania dotyczące organizacji pomocy w regionie. Jednym z wniosków i rekomendacją wynikającą z badań jest wykorzystanie potencjału różnych uczestników pomocy formalnych (publicznych i społecznych), jak i oddolnych „nieoczywistych”, zaangażowanych w pracę na rzecz migrantów. Badana była również działalność pomocowa prowadzona przez Fundację Partnerstwo i Współpraca oraz Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie. Fundację i Konsula podczas badań i sesji reprezentowała Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk Prezes Zarządu Fundacji będąca Kierownikiem Biura Konsula Stanisława Adamiak. W ramach seminarium w szerokim gronie uczestników działań pomocowych prowadzone były rozmowy o obecnej sytuacji, perspektywach i potrzebach na przyszłość. Tematem rozmów były aktualne dane dotyczące migrantów w mieście i regionie, doświadczenia i aktualny obraz pomocy, diagnoza potrzeb, plany działania i oraz partycypacja w tym procesie samych migrantów. W seminarium poza pracownikami naukowymi UMCS uczestniczyli Podsekretarz Stanu w MSWiA, Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Biura Terenowego Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), Wojewoda Lubelski, przedstawiciele władz samorządowych województwa lubelskiego, duchowieństwa i organizacji pozarządowych, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami w dwóch blokach dyskusyjnych: Architektura pomocy w województwie lubelskim i Architektura pomocy w Lublinie.
W załączeniu Raport z badań MigLab.
(foto z 06.03.2024)

Powiązane aktualności