21 maja, 2024 / Bez kategorii

Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak, na zaproszenie
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie bryg. Wojciecha
Chudoby, uczestniczył w uroczystej zbiórce z okazji obchodów Dnia Strażaka.
Zbiórka odbyła się na placu przed budynkiem Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2
w Chełmie przy ul. Okszowskiej. Odbyło się wręczenie odznaczeń i wyróżnień,
nominacji na wyższe stopnie służbowe oraz wystąpienia okolicznościowe.
(foto z 13.05.2024r. udostępnione przez KMPSP w Chełmie)

Powiązane aktualności