Adres:
ul. Stanisława Moniuszki 3 22-100 Chełm
Telefon:
+48 82 562 20 08 (PL, UA, RU)                       +48 82 562 20 20 (PL)                                            +48 609 850 387 (PL)
Fax:
+48 82 562 20 13
Konsulat czynny:
wtorek i czwartek, w godz. 10:00 - 15:00
Przyjmowanie interesantów:
wtorek i czwartek, w godz. 10:00 - 15:00
Sprawy Konsulatu prowadzi:
Kierownik Biura Konsula:
mgr Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk