21 maja, 2024 / Bez kategorii

Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak brał udział w
konferencji poświęconej działaniom systemowym na rzecz wspierania biznesu i
aktywizacji zawodowej migrantów, tworzenia kompetencji zawodowych migrantów
niezbędnych przy odbudowie Ukrainy. Debata odbywała się w trzech blokach
tematycznych, w tym kooperacji i współpracy, wymianie doświadczeń, możliwości
polskich i ukraińskich przedsiębiorstw z sektora MŚP – małe i średnie
przedsiębiorstwa – przy odbudowie Ukrainy, a w ramach Bloku Synergia dla
odbudowy Ukrainy – omówiono współpracę partnerską miast i regionów Polski i
Ukrainy na rzecz odbudowy. W obradach uczestniczyło szerokie grono ekspertów,
doświadczonych przedsiębiorców, przedstawiciele Polsko-Ukraińskiej Izby
Gospodarczej, menadżerowie, dyrektorzy kluczowych resortów i komisji rządowych,
sejmowych i samorządowych wraz z Wojewodą Lubelskim, Prezydentem Miasta
Lublin, Konsulem Generalnym Ukrainy w Lublinie, Przewodniczącym sejmowej
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Powiązane aktualności