6 kwietnia, 2024 / Bez kategorii

Podczas Uroczystej Gali Miasta Chełm, wręczone zostały tytuły dla osób
szczególnie wyróżniających się w życiu miasta. W 2022 roku ustanowiono i po raz
pierwszy wręczono tytuły Ambasador Miasta Chełm oraz Medale Zasłużony dla
Miasta Chełm, wtedy Tytułem Ambasador Miasta Chełm uhonorowany został
Stanisław Adamiak Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie.
22 marca 2024 roku, te zaszczytne nagrody wręczono po raz drugi. Gala
rozpoczęła się od wręczenia Tytułu Zasłużony dla Miasta Chełm, przyznawanego za
szczególny wkład pracy wniesiony w popularyzację i promowanie Miasta Chełm w
kraju i za granicą. W okolicznościowym dyplomie czytamy: Przyznanie Tytułu
Zasłużony dla Miasta Chełm jest wyrazem wyróżnienia i uznania za działalność na
rzecz Chełma we wszystkich dziedzinach życia miasta.
Tytułem Zasłużony dla Miasta Chełm uhonorowana została Elżbieta
Bajkiewicz-Kaliszczuk obecnie Kierownik Biura Konsula Honorowego Ukrainy w
Chełmie, a jednocześnie Prezes Zarządu Fundacji Partnerstwo i Współpraca,
działającej przy Konsulu Stanisławie Adamiaku. Poprzednio przez kilkanaście lat
pełniła obowiązki Dyrektora Wydziału Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chełm
aktywnie uczestnicząc i tworząc życie kulturalne miasta. Wcześniej pracowała przez
24 lata w Towarzystwie Muzycznym w Chełmie, zajmując się kształceniem
artystycznym dzieci i młodzieży – reprezentując ich interesy w Radzie Krajowej
Regionalnych Towarzystw Kultury, od 1973 roku uczestniczy w życiu artystycznym
Chełma jako recytatorka, członek zespołów recytatorskich i teatralnych, aktorka
Teatru Ziemi Chełmskiej – w 2004 roku była inicjatorką i głównym organizatorem 100-
lecia Teatru Ziemi Chełmskiej, który od wielu lat nie działał. Pracując jako Dyrektor
Wydziału Kultury Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Chełm, osobiście
zaangażowała się we wznowienie pracy Chełmskiego Teatru w kwietniu 2010 roku,
który cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców Chełma, jest inicjatorką
i realizatorką licznych wydarzeń kulturalnych, artystycznych i naukowych
organizowanych w Chełmie w latach 80-tych i 90-tych XX wieku oraz latach 10-tych i
20-tych XXI wieku, w tym czasie za zaangażowanie nagrodzona została licznymi
nagrodami i odznaczeniami, wśród nich między innymi: Krzyż Zasługi, Zasłużony
Działacz Kultury, Statuetka KAJ-a w kat. Animator Kultury, Medal Za Zasługi dla
Regionalizmu im. Aleksandra Patkowskiego, Medal Komisji Edukacji Narodowej,
Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Podczas Gali Konsulowi Honorowemu Ukrainy w Chełmie Stanisławowi
Adamiakowi wręczono Wyróżnienie „Darczyńca dla miasta Mikołajów”,
partnerskiego Miasta Chełm, które zmaga się z konsekwencjami wojny w Ukrainie.
Konsul od pierwszego dnia wojny w Ukrainie, jest osobiście bardzo zaangażowany w
pomoc uciekinierom z Ukrainy, którzy przyjechali do naszego Kraju, pomoc
humanitarną w Ukrainie poprzez bezpośrednią współpracę z poszczególnymi
samorządami i ośrodkami medycznymi w Ukrainie, która możliwa jest dzięki wsparciu
i szczodrości przedsiębiorców z terenu Chełma, regionu i kraju.

Tytułem Zasłużony dla Miasta Chełm uhonorowani zostali również:

 • Katarzyna Barlińska – pisarka młodego pokolenia, autorka książek z kategorii young adult
 • Wiesław Drabik – przedsiębiorca, podróżnik, działacz charytatywny
 • Grzegorz Gardziński – wieloletni prezes klubu CHKS Chełmianka, działacz sportowy
 • Mariusz Matera – muzyk, wokalista grupy VOX
 • Stowarzyszenie „Rocznik Chełmski”
 • Barbara Szarwiło – aktorka Teatru Ziemi Chełmskiej
 • Arkadiusz Tofil – rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
 • Śp. Zbigniew Zasadny – pośmiertny tytuł. Społecznik, przedsiębiorca, zaangażowany w życie Chełma.

Tytuły Ambasadora Miasta Chełm otrzymali:

 • Dominik Bąk – aktor filmowy, serialowy i teatralny
 • Dorota Róża Bida – adiunkt w Dziale Historii Muzeum Ziemi Chełmskiej, zaangażowana w odkrywanie i przypominanie historii społeczności żydowskiej
 • Klub Siatkarski Bogdanka Arka Chełm
 • Klub Piłkarski Chełmianka Chełm
 • Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał”
 • Anna Dąbrowska – znana wokalistka, kompozytorka
 • Jan Malawski – właściciel agencji aktorskiej, wcześniej związany z Fundacją Krystyny Jandy na Rzecz Kultury (pracował jako producent wykonawczy, asystent reżysera)
 • Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
 • Andrzej Perkman – kompozytor, pianista, producent muzyczny, wykładowca na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 • Teatr Ziemi Chełmskiej
 • Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej

Tytułem Chełmianin Roku uhonorowany został:

 • Andrzej Wojtaszek – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Chełmie.

Wyróżnieniem  „Darczyńca dla miasta Mikołajów”, partnerskiego Miasta Chełm, uhonorowani zostali również:

 • Grzegorz Cieślik
 • Bogusław Gromadzki
 • Jarosław Jasina
 • Dariusz Jasiński
 • Dariusz Kędzierawski
 • Koło Łowieckie 23 „Szarak”
 • Jacek Korzeniewski
 • Krzysztof Lipczyński
 • Wojciech Malawski
 • Młodzieżowa Rada Miasta Chełm
 • Piotr Mroczkowski
 • Parafia Prawosławna w Chełmie wraz z proboszczem ks. Jarosławem Szczurem
 • Jakub Rezner
 • Hubert Sobolewski
 • Mariusz Strelczuk
 • Wojciech Żurawek

Podczas Gali wręczone zostały nagrody dla sportowców w ramach plebiscytu
organizowanego przez tygodnik „Nowy Tydzień”.
(foto K. Teodorowicz)

Powiązane aktualności