6 kwietnia, 2024 / Bez kategorii

29 lutego odbyło się doroczne Posiedzenie Rady Fundacji PiW, podczas którego złożone zostało Sprawozdanie z działalności i finansowe Zarządu za 2023 rok, udzielono absolutorium Zarządowi przez Radę Fundacji, przyjęto również Plan pracy i finansowy Zarządu na 2024 rok. Wszystkie dokumenty przyjęte zostały w formie Uchwały Rady. Podjęto również uchwały w sprawie zmian funkcji w Zarządzie, obowiązki Prezesa Zarządu powierzono Elżbiecie Bajkiewicz-Kaliszczuk, Wiceprezesem Zarządu został Krzysztof Kupracz. Członkowie Rady Fundacji bardzo dobrze ocenili pracę Zarządu za miniony rok, inicjatywy, zaangażowanie i współpracę z samorządami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i służbami mundurowymi na obszarze działania Fundacji oraz Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie Stanisława Adamiaka, który jest fundatorem, donatorem i Przewodniczącym Rady Fundacji.

Powiązane aktualności