20 stycznia, 2024 / Bez kategorii

Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak, na zaproszenie
Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Wasyla Zwarycza, uczestniczył 10
stycznia 2024 roku w dorocznym spotkaniu z udziałem konsulów generalnych i
honorowych Ukrainy w Polsce.
Podczas spotkania podsumowano wyniki działalności konsularnej w roku 2023,
przede wszystkim w kontekście udzielenia pomocy Ukrainie w związku z trwającą
agresją rosyjską, a także określono priorytetowe zadania na rok 2024 w celu jej
wzmocnienia oraz ochrony praw i interesów obywateli Ukrainy, w szczególności tych,
którzy zostali zmuszeni do ratowania się przed agresją rosyjską w Rzeczypospolitej
Polskiej.
Na zakończenie spotkania Ambasador Wasyl Zwarycz w imieniu Przewodniczącego
Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefanczuka wręczył Odznakę Rady Najwyższej
Ukrainy „Za zasługi dla narodu ukraińskiego” Bartłomiejowi Babuśce – Konsulowi
Honorowemu Ukrainy w Tarnowie, nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy
„Za zasługi dla służby dyplomatycznej” Wiaczesławowi Wojnarowskiemu – Konsulowi
Generalnemu Ukrainy w Krakowie, a także ogłosił decyzję o nadaniu Odznaki
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy „Za sumienną służbę” Jurijowi Tokarowi –
Konsulowi Generalnemu Ukrainy we Wrocławiu.
Na zakończenie spotkania Ambasador Wasyl Zwarycz powiedział:
„Jesteśmy szczerze wdzięczni za owocną współpracę. Razem jesteśmy silni, razem
zwyciężymy!”

Powiązane aktualności