7 grudnia, 2023 / Bez kategorii

W Międzynarodowym Dniu Wolontariatu Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny
Ukrainy w PR Wasyl Zwarycz, wręczył piętnastu osobom Dyplomy Honorowe i
Odznaczenia przyznane Za Zasługi Dla Narodu Ukraińskiego przez Radę Najwyższą
Ukrainy. Spośród kilkunastu osób z całej Polski trzy odznaczenia wręczone zostały
Wolontariuszom z Powiatu Chełmskiego, otrzymali je Stanisław Adamiak Konsul
Honorowy Ukrainy w Chełmie, Pastor Henryk Skrzypkowski Prezbiter Kościoła
Chrześcijan Baptystów do niedawna związany ze Zborem w Chełmie oraz Marek
Świderczuk z Fundacji REYBUDHEPL w Rejowcu.

Powiązane aktualności