20 listopada, 2023 / Bez kategorii

W 2023 roku przypada Jubileusz 60 – lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Chełmie, w imieniu Społeczności Szkolnej, Dyrektor Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie Małgorzata Kwiecińska zaprosiła Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie Stanisława Adamiaka do udziału w uroczystych Obchodach Jubileuszowych. Główne wydarzenie obchodów w 2023 roku odbyło się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Uczestniczyli w nich uczniowie i pedagodzy z ośrodka, emerytowani nauczyciele, pedagodzy miejskich placówek oświatowych, przedstawiciele Władz Miasta Chełm i województwa lubelskiego, Kuratorium Oświaty i Wychowania, przedstawiciele ośrodków wychowawczych z województwa lubelskiego, sponsorzy i darczyńcy wspierający działalność Szkoły i Ośrodka w Chełmie. Były okolicznościowe wystąpienia i słowa podziękowań kierowane do darczyńców. Całość zakończyła wzruszająca część artystyczna przygotowana przez pedagogów i wychowanków Ośrodka. Konsul Honorowy Ukrainy Stanisław Adamiak poprzez Fundację Partnerstwo i Współpraca oraz spółki współdziałające z Konsulem jako biznesmenem, od dawna każdego roku wspiera finansowo działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmie i Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmie. Konsula na uroczystości reprezentowała Kierownik Biura Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk, będąca jednocześnie Wiceprezesem Zarządu Fundacji PiW.
(foto udostępnione przez ZWiPPP w Chełmie)

Powiązane aktualności