23 października, 2023 / Bez kategorii

Lubelskie Forum Pracodawców jest najstarszą i jedną z największych organizacji pracodawców w Lublinie. Współpracuje z Klasterem Lubelska Medycyna, uczelniami (w tym Uniwersytetem Medycznym), Politechniką Lubelską, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej. Forum utrzymuje również stałe kontakty z innymi organizacjami biznesowymi, tworząc Lubelską Radę Przedsiębiorczości. Od 2013 roku prezesem Forum jest Zbigniew Michalak, a w zarządzie zasiadają również Marek Wachowski i Jacek Makowski jako wiceprezesi, oraz Stanisław Adamiak i Sylwester Lalak. W 2016 roku LFP rozszerzyło swoje kontakty na poziomie krajowym, podpisując porozumienie z Business Centre Club, a od 2022 roku jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.
Lubelskie Forum Pracodawców ma 113 członków, których firmy są aktywne w różnych branżach i mają istotny udział w rozwoju regionu i miasta. Oprócz prowadzenia własnych interesów, organizacja angażuje się w działania charytatywne, wspierając różne instytucje, takie jak Hospicjum im. Małego Księcia, akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę i pomoc dla Ukrainy.
22 września 2023r. podczas Gali Jubileuszowej Prezes Zarządu Zbigniew Michalak podziękował partnerom i przyjaciołom, wręczając Medale 30-lecia LFP. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk, uhonorował zasłużonych działaczy LFP Medalem Prezydenta Miasta Lublin, a także wręczył Medale Zasłużony dla Miasta Lublin.
Medal Zasłużony dla Miasta Lublin otrzymał Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak, natomiast Medal XXX Lecia Lubelskiego Forum Pracodawców wręczono Prezesowi Zarządu Fundacji Partnerstwo i Współpraca Krzysztofowi Kupraczowi.
(foto z 22.09.2023 Gala Lubelskiego Forum Pracodawców)

Powiązane aktualności