22 czerwca, 2023 / Bez kategorii

Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Łucku prosi o wsparcie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Potrzebujących Przytulisko w Chełmie. Z uwagi na bardzo trudną sytuację
rodzin w Łucku i osób przybyłych z okupowanych terenów Wschodniej Ukrainy,
potrzebna jest pomoc rzeczowa i materialna. Konsulat Ukrainy w Chełmie wraz z
Chełmskim Przytuliskiem zwraca się z prośbą o przekazywanie odzieży, żywności
trwałej (przygotowanej do transportu), środków higieny, środków chemicznych.
W apelu czytamy:
Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób o wielkim sercu, do dzieci i
młodzieży szkolnej aby w miesiącu kończącym rok szkolny, gdzie
przystępujecie do radosnych wakacji, wesprzeć naszych rodaków i kolegów
dla których te wakacje nie będą takie radosne. Zwracamy się do firm,
przedsiębiorstw, instytucji, ludzi biznesu i wszystkich ludzi dobrej woli…
Dzięki uprzejmości Dyrekcji II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, dary
można przekazywać do tej Szkoły przy ul. Szpitalnej 14 .Wcześniej prosimy o
kontakt tel. 504 641 227 p. Ela
Na dzień dzisiejszy do akcji włączyli się:
Zespół Szkół Społecznych w Chełmie,
II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie ,
Zespół Szkół Ekonomiczno-Mundurowych w Chełmie,
Szkoła Podstawowa w Białopolu,
Szkoła Podstawowa w Wojsławicach,
Szkoła Podstawowa nr 7 w Chełmie,
Szkoła Podstawowa w Wyrykach powiat Włodawa.
Przytulisko udostępnia swoje konto bankowe:
nr 28 2030 0045 1110 0000 0277 8360 z dopiskiem „Rodakom na Ukrainie”.
Akcja trwa do końca lipca 2023 r .
Akcję pomocową, objął swoim patronatem Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie
Stanisław Adamiak.

Powiązane aktualności