2 czerwca, 2023 / Bez kategorii

Szpital Kliniczny w Iwano-Frankiwsku wystąpił z prośbą do Konsula
Stanisława Adamiaka, o pomoc w pozyskaniu partnera ze strony polskiej do realizacji
polsko – ukraińskiego projektu w ramach priorytetu „Ochrona Zdrowia”. Projekt
będzie nosił nazwę „Centrum diagnostyki i leczenia bólu”. Zainteresowanie
nawiązaniem współpracy i złożeniem wspólnego wniosku, wyraził Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej Artur Kozioł. W dniu
02 czerwca 2023 roku doszło do spotkania w Szpitalu w Białej Podlaskiej
przedstawicieli Regionalnego Szpitala Klinicznego Iwano-Frankiwsku, który
reprezentowali Ordynator Oddziału Chirurgii Naczyniowej Vołodymyr Hnichytskyi
oraz dr Nadiya Segin. Bialskopodlaski Szpital reprezentowali Dyrektor Artur Kozioł
oraz Jego Zastępca Dariusz Oleński. Konsul Honorowy Stanisław Adamiak
uczestniczył w rozmowach i podpisaniu ramowego porozumienia o współpracy.
Uzyskane środki z tego programu, Szpital Bialskopodlaski przeznaczy na
zakup sprzętu medycznego, a strona ukraińska zamierza utworzyć i wyposażyć
„Centrum diagnostyki i leczenia bólu”. Po zrealizowaniu wniosku, Centrum będzie
mogło udzielać pomocy medycznej personelowi wojskowemu, który odniósł
obrażenia w wojnie z rosyjskim agresorem. Ideą projektu jest stworzenie ośrodka
diagnostyki oraz leczenia ostrych i przewlekłych zespołów bólowych, pacjentom z
patologią neurologiczną pochodzenia naczyniowego, diagnostyka i leczenie bólu
fantomowego u rannych żołnierzy. W ramach projektu, planowany jest zakup
niezbędnego sprzętu oraz wspólna współpraca, wymiana doświadczeń i staże
pomiędzy partnerami projektu.
Warto podkreślić, że Dyrekcja Szpitala w Białej Podlaskiej, rozumiejąc trudną
sytuację w Ukrainie, zaproponowała większy udział strony ukraińskiej w podziale
pozyskanych środków finansowych, przyjmując jednocześnie na siebie obowiązki
lidera projektu.

Powiązane aktualności