22 stycznia, 2023 / Bez kategorii

W 2023 roku przypada 104. rocznica zjednoczenia Ukraińskiej Republiki Ludowej i
Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, jest to ukraińskie, święto państwowe Dzień
Jedności Ukrainy. Z tej okazji z inicjatywy Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie
Stanisława Adamiaka, złożone zostały na terenie miasta kwiaty, w miejscach
ważnych dla społeczności ukraińskiej. Kwiaty złożono na nagrobku premiera rządu
emigracyjnego Ukrainy – Pyłypa Pyłypczuka, który w zmarł w Chełmie w 1940 roku i
pochowany został na obecnym zabytkowym, cmentarzu prawosławnym, na Górze
Chełmskiej. Okolicznościowa wiązanka złożona została również przy tablicy
pamiątkowej Myhajło Hruszewskiego – uważanego przez Ukraińców za pierwszego
prezydenta niepodległej Ukrainy, która umieszczona jest na budynku przy ul. H.
Sienkiewicza 8. W imieniu Konsula S. Adamiaka kwiaty złożyła Kierownik Biura
Konsula Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk, będąca jednocześnie Wiceprezesem
Zarządu Fundacji Partnerstwo i Współpraca. W uroczystości uczestniczył również
Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Ukraińskiego Władysław Kowalski.

Powiązane aktualności