19 grudnia, 2022 / Bez kategorii

Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak zaproszony został przez
Prezydenta Miasta Chełm Jakuba Banaszka na Galę Solidarni z Ukrainą, celem
której było złożenie podziękowań za zaangażowanie Chełmian w pomoc niesioną
uchodźcom z Ukrainy. Konsul Stanisław Adamiak reprezentował również
Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Wasyla Zwarycza, odczytując list
od Pana Ambasadora skierowany do mieszkańców Chełma na ręce Prezydenta
Miasta. Podczas Gali Prezydent i Konsul wręczyli Dyplomy Uznania Prezydenta,
osobom oraz instytucjom, dzięki którym pomoc świadczona uchodźcom przez Miasto
Chełm, przebiegała sprawnie i efektywnie.

Powiązane aktualności