12 grudnia, 2022 / Bez kategorii

Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji
„Granica polsko-ukraińska – szansa czy bariera rozwoju?” Współorganizatorem
wydarzenia jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
Podczas konferencji podejmowano próbę wypracowania propozycji rozwiązań w
zakresie usprawnienia zarządzania granicą polsko-ukraińską wobec bieżących
wydarzeń.

Powiązane aktualności