12 grudnia, 2022 / Bez kategorii

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Chełmie oraz Komendant Hufca ZHP w
Chełmie byli organizatorami spotkania z dr Tony Baucum Dyrektorem Centrum Życia
Rodzinnego w Beenedictine College, USA, na które zaproszony został Konsul
Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak. Spotkanie odbyło się w ramach
realizowanego przez Szkołę Nr 8 międzynarodowego projektu edukacyjno –

społecznego „Zjednoczeni w różnorodności”, który ma na celu propagowanie dialogu
pomiędzy ludźmi różnych narodów, akceptacji i poszanowania ich odrębności. Doktor
Tory Baucum jest między innymi przewodniczącym zarządu Fresh Expressions USA i
członkiem zarządu Alpha-USA. W Chełmie spotkał się z osobami które bezpośrednio
biorą udział w pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy i podejmują działania na rzecz
pokoju na świecie. Konsula Honorowego Ukrainy reprezentowała Kierownik Biura
Konsula Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk.

Powiązane aktualności