2 grudnia, 2022 / Bez kategorii

Konsul Honorowy Ukrainy Stanisław Adamiak uczestniczył w spotkaniu: Okrągły Stół
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, który odbył się w Warszawie, który
poświęcony był odbudowie infrastruktury transportowej i mostowej Ukrainy z analizą
skali zniszczeń, potrzeb i perspektyw odbudowy.

Powiązane aktualności