23 listopada, 2022 / Bez kategorii

Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak, na zaproszenie Rektora PANS brał udział w Konferencji „Synergia Nauki i Przemysłu”. Trzydniowa konferencja jest spotkaniem integrującym i skupiającym ludzi ze świata nauki i przemysłu. Przedsięwzięcie  ma na celu prezentacje największych osiągnięć nauki i wielu obszarów dyscyplin naukowych oraz współdziałanie Uczelni z wielkimi i rozpoznawalnymi na rynku światowym firmami na rzecz rozwoju nauki oraz jej transferu do przemysłu.

Powiązane aktualności