19 października, 2022 / Bez kategorii

Z inicjatywy Poseł na Sejm RP Anny Dąbrowskiej Banaszek i na zaproszenie Prezydenta Miasta Chełm Jakuba Banaszka, w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się spotkanie z Minister Agnieszką Ścigaj członkiem Rady Ministrów w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Spotkanie miało roboczy charakter i głównie poświęcone było sprawom społecznym związanym z pomocą uchodźcom z Ukrainy, pomocy Chełmian w tym zakresie oraz obecnej sytuacji pomocowej w Chełmie. Na zaproszenie Prezydenta Miasta w spotkaniu uczestniczył Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak oraz dyrektorzy tych placówek oświatowych i pomocy społecznej z terenu miasta, które bezpośrednio realizowały i realizują zadania pomocowe dla Ukraińców.

Powiązane aktualności