25 sierpnia, 2022 / Bez kategorii

Ostatnia z zaplanowanych wycieczek dla dzieci ukraińskich, uchodźców zamieszkałych w Chełmie, odbyła się w mieście ich pobytu i poświęcona była poznawaniu przenikania się w Chełmie Kultur Wschodu i Zachodu. Rozpoczęto od obejrzenia Działu Przyrody Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza, znajdującego się przy ul. Podwalnej. Następnie dzieci zwiedziły Zespół Rezydencjonalno–Sakralny Księcia Daniela Romanowicza z XIII wieku na Wysokiej Górce oraz Zespół Sakralny wraz z Bazyliką Narodzenia NMP położonych na Górze Katedralnej, zwaną również Górą Chełmską. Mali turyści podziwiali panoramę miasta i okolic z dzwonnicy, pełniącej rolę wieży widokowej oraz Mauzoleum.
Uczestnicy podczas wycieczki byli pod opieką wolontariuszy, trzech emerytowanych pedagogów: Bożeny Zielińskiej, Teresy Burnos i Krzysztofa Teodorowicza, pielęgniarki – Ukrainki Natalii Zhylko i tłumacza z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie Vladyslava Bojko. Przewodnikiem po zabytkach był Zbigniew Lubaszewski, historyk, uznany regionalista, Prezes Zarządu Chełmskiego Oddziału PTTK. 25 sierpnia 2022 roku podczas poczęstunku w czasie wycieczki, który tym razem odbył się w restauracji „Gęsie Sprawki”, przybyli rodzice i opiekunowie dzieci uczestniczących w wycieczkach, którzy złożyli podziękowania Wolontariuszom za opiekę nad dziećmi, wręczając im jednocześnie drobne upominki.
(fotorelacja Krzysztof Teodorowicz)

Powiązane aktualności