20 lipca, 2022 / Bez kategorii

Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak zaproszony został przez Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S. A. na Śniadania Biznesowe z udziałem Waldemara Budy – Ministra Rozwoju i Technologii. Było to Spotkanie Polskiego Biznesu działającego na rynku ukraińskim, odbyło się 20 lipca 2022 roku w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Warszawie. Miało na celu uzyskanie informacji od polskich spółek w zakresie ich doświadczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej w Ukrainie, a także perspektyw i dalszej ekspansji w kooperacji z Ukrainą.
Stanisław Adamiak jest współwłaścicielem spółek, które od wielu lat współpracują z przedsiębiorstwami energetyki zawodowej i przetwórstwa rolnego w Ukrainie. Specjalizują się one w dostawach węgla na rynek ukraiński i urządzeń dla energetyki. Jedna ze spółek, jako podmiot polsko – ukraiński specjalizuje się w handlu hurtowym importowanymi towarami masowymi, usługami logistycznymi i przeładunkowymi. S. Adamiak podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na problemy związane z przepustowością przejść granicznych, sprawnością działania przewozów, rosnące koszty transportu, co ma bezpośredni wpływ na pracę przedsiębiorców współpracujących z Ukrainą.

Powiązane aktualności