13 lipca, 2022 / Bez kategorii

Komendant Miejski Policji w Chełmie zaprosił Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie na uroczystości z okazji „Święta Policji 2022”. Z uwagi na inne obowiązki Konsula, w obchodach uczestniczyła Kierownik Biura Konsula Elżbieta Bajkiewicz- Kaliszczuk, która przekazała na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie Mariusza Kołtuna list okolicznościowy. Czytamy w nim między innymi: Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia i gratulacje dla kadry oficerskiej, podoficerskiej oraz wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Chełmskiej Policji. Pragnę z całego serca podziękować za ofiarną pracę, zaangażowanie w ochronę i bezpieczeństwo uchodźców z Ukrainy, uciekających do Polski przed skutkami wojny i rosyjskiej agresji. W tej wielkiej humanitarnej akcji przyjęcia milionów ukraińskich uchodźców, działania chełmskiej policji, straży granicznej i straży pożarnej zasługują na najwyższą ocenę. Dziękuję za pomoc w codziennym funkcjonowaniu Konsulatu Honorowego Ukrainy w Chełmie, podczas uroczystości organizowanych z okazji świąt i wydarzeń okolicznościowych.

…..Życzę Panu Komendantowi, Funkcjonariuszom, Pracownikom Cywilnym
Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, dobrego zdrowia, pomyślności w realizacji wszelkich planów zawodowych i prywatnych, niech codziennie nabywane doświadczenia zawodowe, jak najlepiej służą bezpieczeństwu i dobru lokalnej społeczności.

W uroczystościach uczestniczyli Parlamentarzyści Ziemi Chełmskiej, Władze Miasta Chełm, Starosta Chełmski i Wójtowie gmin, Komendanci posterunków policji z Powiatu Chełmskiego, komendanci służb mundurowych, duchowieństwo, Policjanci, Pracownicy Cywilni i ich rodziny z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Powiązane aktualności