12 lipca, 2022 / Bez kategorii

Kolejna wycieczka dla dzieci ukraińskich zamieszkałych w Chełmie, poświęcona była zwiedzaniu Zabytkowej Kopalni Kredy w Chełmie, nazywanej Podziemiami Chełmskimi. Dzieci pod opieką wolontariuszy zwiedziły Podziemia i zabytki Chełma zlokalizowane w starej części miasta – śródmieściu. Przewodnikiem po zabytkach był Zbigniew Lubaszewski, historyk uznany regionalista, Prezes Zarządu Chełmskiego Oddziału PTTK.
(fotorelacja K. Teodorowicz)

Powiązane aktualności