3 czerwca, 2022 / Bez kategorii

Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak, jak przedsiębiorca uczestniczył 03 czerwca 2022 roku w Walnym Zebraniu Lubelskiego Forum Pracodawców. Podczas spotkania omówił między innymi współpracę Fundacji Partnerstwo i Współpraca z LFP, prowadzoną na rzecz pomocy dla Ukrainy. Należy zaznaczyć, że dzięki tej współpracy z lubelskimi pracodawcami  w ramach akcji „Pomóżmy Ukrainie”, na konto Fundacji PiW wpłynęła kwota ponad 200 tysięcy złotych. Pomoc kierowana była głównie dla uchodźców przyjmowanych przez samorządy na terenie województwa lubelskiego, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i instytucje kultury. Konsul podczas swojego wystąpienia apelował o dalsze wsparcie dla Ukraińców i Ukrainy. Stanisław Adamiak wybrany został ponownie do Zarządu Lubelskiego Forum Pracodawców.

Powiązane aktualności