24 lutego, 2022 / Bez kategorii

„Pomóżmy Ukrainie” – wpłać darowiznę do Fundacji Partnerstwo i Współpraca w Chełmie,
celem udzielenia pomocy finansowej i materialnej Ukraińcom oraz imigrantom z Ukrainy, z
przeznaczeniem na zakup lekarstw, środków opatrunkowych, trwałej żywności oraz wspieranie
Ich innych bieżących potrzeb.

Dane do przelewu:
Odbiorca:
Fundacja Partnerstwo i Współpraca w Chełmie, KRS 0000384205

Bank PEKAO S.A. I O/Chełm, SWIFT: PKOPPLPW,
Nr 04 1240 2223 1111 0010 3953 5055

Tytuł przelewu: Pomóżmy Ukrainie

Fundacja Partnerstwo i Współpraca ustanowiona została aktem notarialnym w 2011 roku,
przez jej fundatora Stanisława Adamiaka – Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie, który jest
również donatorem i Przewodniczącym Rady Fundacji. To organizacja zajmująca się
podejmowaniem działań na rzecz dobrych stosunków i współpracy międzynarodowej pomiędzy
Polską i Ukrainą, we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Szczegóły dot. działalności
Fundacji dostępne są na stronie: partnerstwoiwspolpraca.pl

 

Powiązane aktualności