19 października, 2021 / Bez kategorii

Z okazji 155. rocznicy urodzin Mychajła Hruszewskiego, zorganizowane zostały w Chełmie uroczystości rocznicowe. M. Hruszewski urodził się w Chełmie, ochrzczony został w miejscowej cerkwi. Dlatego też obchody rozpoczęły się nabożeństwem żałobnym przy krzyżu pamięci M. Hruszewskiego, który ulokowany jest obok prawosławnej cerkwi pokatedralnej pw. Świętego Jana Teologa w Chełmie. Następnie uczestnicy złożyli kwiaty przy tablicy pamiątkowej M. Hruszewskiego, wmurowanej na budynku przy ul. H. Sienkiewicza 8. M. Hruszewski urodził się w jednym z domów, które w owym czasie znajdowały się w tej części miasta. M. Hruszewski uznawany jest przez Ukraińców za pierwszego prezydenta Ukraińskiej Republiki Ludowej. Druga część obchodów odbyła się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, było to Sympozjum Naukowe nt. „Mychajło Hruszewski – postać, działalność, związki z Chełmem”. Otworzył je Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak. Podczas obrad omówione zostały następujące zagadnienia: Chełm jako miejsce urodzin M. Hruszewskiego; M. Hruszewski (1866 – 1934) – droga życiowa uczonego i polityka; M. Hruszewski – polityk w warunkach budowania niepodległego państwa. Obył się również koncert artystyczny w wykonaniu uczniów z międzyszkolnych zespołów nauczania języka ukraińskiego, Ukraińskiego Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego „Hiłoczka” z Czeremchy oraz młodej bandurzystki Joanny Kuprianowicz.
Organizatorami obchodów byli: Towarzystwo Ukraińskie, Pokatedralna Parafia Prawosławna św. Jana Teologa w Chełmie, Podlaski Instytut Naukowy. Współorganizatorzy: Konsulat Honorowy Ukrainy w Chełmie, Chełmska Biblioteka Publiczna im. M. P. Orsetti, Lwowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ”Chołmszczyna”, Fundacja Partnerstwo i Współpraca. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

(fotografie ze zbiorów Archiwum Towarzystwa Ukraińskiego)

Powiązane aktualności