19 października, 2021 / Bez kategorii

W sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 20 – lecia Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug”. Stowarzyszenie obejmuje obszar części Związku Transgranicznego Euroregion „Bug”, położonego na pograniczu polsko-ukraińsko- białoruskim. Obecnie członkami SSERB jest 65 samorządów z województwa lubelskiego. Jubileusz był okazją, aby odnieść się do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Euroregionu „Bug”, spojrzenie na jego działania w tych trzech wymiarach. Uczestniczyli w nim prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie i starostowie, z obszaru działania Euroregionu, przedsiębiorcy i przedstawiciele firm na co dzień współpracujący ze Stowarzyszeniem. Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak zaproszony został do udziału w tym wydarzeniu, jednak nieplanowane wcześniej ważne rozmowy biznesowe na terenie południa polski uniemożliwiły ten udział. Konsula reprezentowała Wiceprezes Zarządu Fundacji Partnerstwo i Współpraca Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk na co dzień prowadząca sprawy Konsulatu, która odczytała list skierowany do Stowarzyszenia.

( list 20 – lecie SSE BUG)

(foto udostępnione przez Joannę Chomik-Suszek)

Powiązane aktualności