19 października, 2021 / Bez kategorii

16 sierpnia 2021 roku na zabytkowym cmentarzu prawosławnym, na Górze Katedralnej w Chełmie, ul. Lubelska 2, odebrane zostały prace renowacyjne nagrobka Pyłypa Pyłypczuka – premiera rządu emigracyjnego Ukraińskiej Republiki Ludowej.
W 2020 roku Konsul Honorowy Ukrainy Stanisław Adamiak wraz z Fundacją Partnerstwo i Współpraca, której jest donatorem, podjęli inicjatywę przeprowadzenia kapitalnego remontu nagrobka P. Pyłypczuka. Fundacja PiW przeprowadziła całą procedurę związaną z renowacją nagrobka P. Pyłypczuka, była też bezpośrednim realizatorem zadania, uzyskała wszelkie zgody na prowadzenie prac od właściciela terenu, Proboszcza Parafii NNMP w Chełmie, pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorsko – restauratorskich przy nagrobku od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Chełmie, wraz ze stosownymi w tym zakresie zaleceniami Konserwatora, pozyskała wykonawcę remontu, zaakceptowanego przez Konserwatora. W 2021 roku prowadzone były szczegółowe rozmowy dotyczące ostatecznego wizerunku nagrobka P. Pyłypczuka z: Ambasadą Ukrainy w Polsce, Konsulatem Generalnym Ukrainy w Lublinie, Towarzystwem Ukraińskim, – przy stałym utrzymywaniu kontaktu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Uporządkowane zostało otoczenie wokół nagrobka. Całości dopełniło ustawienie tablicy informacyjnej (w trzech językach, polskim, ukraińskim i angielskim) o premierze rządu emigracyjnego Ukraińskiej Republiki Ludowej. Treści na tablicy konsultowane były szeroko z Ambasadą Ukrainy w Polsce, Konsulatem Generalnym Ukrainy w Lublinie, Towarzystwem Ukraińskim, Parafią Prawosławną im. Świętego Jana Teologa w Chełmie oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Koszty renowacji nagrobka P. Pyłypczuka, projektu tablicy informacyjnej, jej wykonania i ustawienia, pokryte przez: Ambasadę Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Fundację Partnerstwo i Współpraca w Chełmie, PPNII „Gran-Invest” (Łuck, Ukraina), Modern- Expo S. A. (Lublin), MCE Sp. z o.o. w Chełmie, Grankrusz Sp. z o.o. w Chełmie, Towarzystwo Ukraińskie, Parafię Prawosławną św. Jana Teologa w Chełmie, dra Ivana Golubkę. Renowacja pomnika wykonana została przez Zakład Kamieniarski Leszek Maziarz.
Nagrobek po przeprowadzonym remoncie, poświęcony został podczas części oficjalnej regionalnych obchodów 30. rocznicy Niepodległości Ukrainy w Chełmie.

Powiązane aktualności