19 października, 2021 / Bez kategorii

Na zaproszenie Rektora i Senatu Politechniki Lubelskiej, Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak, wziął udział w Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 Politechniki Lubelskiej. Uroczystość odbyła się w audytorium im. Rektora Stanisława Podkowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. W programie poza częścią oficjalną prof. dr. hab. Krzysztof Diks, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2016 – 2021, wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość akredytacji w szkolnictwie wyższym w Polsce – osobiste spojrzenie”.

Powiązane aktualności