10 czerwca, 2021 / Bez kategorii

15 maja 1944 roku wyjechał z Chełma ostatni transport z jeńcami Stalagu 319, który utworzony został przez Niemcy w czerwcu 1941 roku, podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej. Stalag budowany był przez okupanta z przeznaczeniem dla jeńców z walk przygranicznych na froncie wschodnim. Łącznie przebywało w nim około 200 000 jeńców różnych narodowości w tym Ukraińców, około 90 000 pozostało w chełmskiej ziemi na zawsze. 15 maja każdego roku przypominana jest pomięć pomordowanych żołnierzy. W imieniu Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie Stanisława Adamiaka, kwiaty przy pomniku na cmentarzu Stalagu ul. Okrzowska/ al. Przyjażni złożyła Wiceprezes Zarządu Fundacji Partnerstwo i Współpraca Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk. Na tym cmentarzu spoczywa około 60 000 jeńców. W rocznicowych obchodach uczestniczyli również: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Profesor Józef Zając, Prezes Zarządu Chełmskiego Towarzystwa Naukowego Zygmunt Gardziński, Prezes Stowarzyszenia Rocznik Chełmski dr Andrzej Rybak, Sekretarz Zarządu Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego dr Paweł Kiernikowski. Kwiaty złożono też przy Pomnikach: ul. Połaniecka 8 (obok Szkoły Podstawowej Nr 8); Cmentarza jenieckiego przy ul. Wojsławickiej oraz w lesie Borek, gdzie było krematorium, tzw. „Patelnia”.

(fot. wykonał i udostępnił Mariusz Ogrodnik)

Powiązane aktualności