28 maja, 2021 / Bez kategorii

Senat Wołyńskiego Uniwersytet Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku 28 kwietnia 2021 roku, nadał najwyższą godność akademicką – doctora honoris causa dr. hab. Andrzejowi Wawryniukowi. Doktor A. Wawryniuk od wielu lat współpracuje ze środowiskami naukowymi uczelni wyższych na Ukrainie. Od lat wspiera również działania Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie Stanisława Adamiaka w kontaktach pracowników naukowych i studentów z Ukrainy ze środowiskami akademickimi na terenie Chełma i Lubelszczyzny. A. Wawryniuk jest również wolontariuszem Fundacji Partnerstwo i Współpraca, która ustanowiona została aktem notarialnym 06 kwietnia 2011 r., przez jej Fundatora Konsula Stanisława Adamiaka. Od początku funkcjonowania Fundacji Doktor Andrzej Wawryniuk był członkiem Rady Fundacji PiW, natomiast od września 2014 do października 2019 roku pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Fundacji.

Doktor Andrzej Wawryniuk publikuje w polskich wydawnictwach naukowych oraz ukraińskich, mołdawskich, rosyjskich, kanadyjskich, amerykańskich, rumuńskich i południowoafrykańskich. Specjalizuje się w szeroko rozumianej tematyce granicy wschodniej II Rzeczypospolitej, stosunków polsko – radzieckich w latach 1944 – 1952, współpracy polsko – ukraińskiej oraz historii regionu nadbużańskiego. A. Wawryniuk posiada w swoim dorobku ponad 250 prac naukowych, w tym książek.

Powiązane aktualności