5 lutego, 2020 / Bez kategorii

5 lutego 2020 roku, Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Pan Stanisław Adamiak był organizatorem konferencji nt. „Prawa i obowiązki młodzieży ukraińskiej, związane z ich pobytem w Polsce”. Spotkanie odbyło się w Instytucie Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Konferencja skierowana była do uczniów i studentów z Ukrainy, pobierających naukę  na terenie Chełma i Włodawy, a uczestniczyło w niej około 150 osób.

Konferencja odbyła się przy współpracy z Prezydentem Miasta Chełm Panem Jakubem Banaszkiem, Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Panem dr. hab. Arkadiuszem Tofilem, Komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie Penem gen. bryg. SG Jackiem Szcząchorem, Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział w Chełmie oraz Fundacji Partnerstwo i Współpraca z Chełma. Wśród przybyłych gości był Pan Arkadiusz Kwieciński – Dyrektor  Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Ksiądz dr. Jarosław Szczur – Proboszcz Pokatedralnej Parafii Prawosławnej, Świętego Apostoła Jana Teologa w Chełmie, dyrektorzy i opiekunowie z placówek oświatowych, uczniowie i studenci z Ukrainy pobierający naukę na terenie Chełma i Włodawy.

Spotkanie otworzyła Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk Wiceprezes Zarządu Fundacji Partnerstwo i Współpraca, która przywitała uczestników i zapoznała z jego przebiegiem. Następnie głos zabrał Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Pan Stanisław Adamiak, który na wstępie podziękował współorganizatorom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu konferencji. Zwrócił również uwagę na związki kulturowe, współpracę biznesową oraz we wszystkich sferach życia społecznego, prowadzoną pomiędzy Polską i Ukrainą. Zachęcał również młodzież z Ukrainy, aby kształcili się w Polsce, nabierali doświadczenia zawodowego, zawierali znajomości, by móc realizować w swoim kraju wyzwania, jakie czekają na młodych ludzi już w niedalekiej przyszłości. W imieniu Pana dr. hab. Arkadiusza Tofila Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, głos zabrał Pan Zygmunt Gardziński Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą PWSZ. Przekazał od Pana Rektora życzenia owocnych obrad oraz wyrazy zadowolenia, że Uczelnia jest gospodarzem konferencji i mogła włączyć się w jej przygotowanie. Zachęcał również młodzież ukraińską ze szkół średnich, do kontynuowania kształcenia na poziomie wyższym w PWSZ, zwrócił uwagę,  że obecnie studiuje na Uczelni około stu osób z Ukrainy.

Następnie odbyły się wystąpienia programowe, i tak:

– Pani Agnieszka Czernicka – starszy chorąży sztabowy, funkcjonariusz Wydziału ds. Cudzoziemców, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, przedstawiła wymogi dotyczące przekraczania granicy ukraińsko – polskiej, zasady legalności pobytu i zatrudnienia, wynikające z przepisów straży granicznej.

– Pani Monika Szumiło Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Chełmie, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przedstawiła zasady legalnego pobytu w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, obywateli Ukrainy w wieku do 18 lat i powyżej 18 lat, w tym opiekę medyczną. Ponadto warunki uzyskiwania pozwolenia na pracę w Polsce.

– Pani Dorota Cieślik Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Chełm, zreferowała zasady funkcjonowania i nauki uczniów z Ukrainy, w placówkach oświatowych na terenie Chełma.

– Pani Natalia Popek i Pan Kamil Jaszczuk pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą PWSZ, poinformowali o możliwościach i warunkach studiowania w Polsce młodzieży z Ukrainy, zapoznali również z bardzo bogatą ofertą edukacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, udostępniając jednocześnie materiały promocyjne Uczelni.

Podczas dyskusji głos zabrał Pan Arkadiusz Kwieciński – Dyrektor  Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Ksiądz dr. Jarosław Szczur – Proboszcz Pokatedralnej Parafii Prawosławnej, Świętego Apostoła Jana Teologa w Chełmie. Poza zadawaniem pytań do referentów, zwracano uwagę na to, że konferencja jest merytoryczna i bardzo ważna z uwagi na wiele skomplikowanych procedur i  wymogów związanych z przekraczaniem granicy Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej, będącej jednocześnie granicą z Unią Europejską i Strefą Schengen. Podkreślono, że wiele istotnych informacji przekazanych zostało również w zakresie krótkich i długoterminowych pobytów na terytorium naszego kraju. Była to również okazja, aby ukazać atrakcyjność uczenia się i studiowania młodzieży z Ukrainy na terenie Chełma i w strefie przygranicznej. Wyrażona została opinia, że dzięki współpracy organizatorów i bogatym, merytorycznym wystąpieniom, konferencja powinna przynieść zakładane rezultaty.

W ramach dyskusji skierowana została prośba o interwencję w przywróceniu  bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Zdołbunów – Chełm – Zdołbunów, zawieszonego przez stronę ukraińską 19.06.2019 roku. Połączenie cieszyło się dużym powodzeniem wśród uczniów i studentów pobierających naukę na terenie Chełma. Pan Konsul Stanisław Adamiak poinformował, że w lipcu 2019 roku był między innymi w tej sprawie u Prezydenta Miasta Chełm Pana Jakuba Banaszka. Prosił o pomoc w przywróceniu tego połączenia.

Konferencja zakończyła  się wspólnym spotkaniem uczestników przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku, podczas którego była możliwość nawiązania przez młodzież bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami oraz referentami. Catering przygotowany został przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, gdzie kształci się około 50 uczniów z Ukrainy. Poczęstunek sfinansowany został przez Fundację Partnerstwo i Współpraca, wspierającą pracę Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie Pana Stanisława Adamiaka (foto z 05.02.2020).

Powiązane aktualności

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.