4 grudnia, 2023 / Bez kategorii

Prezydent Miasta Chełm Jakuba Banaszka, zwrócił się z prośbą od Mera Mikołajowa Oleksandra Sienkewycza o rozważenie zakupu słodyczy dla najmłodszych mieszkańców tego miasta. Mikołajów to miasto partnerskie Chełma, jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji z uwagi na to, że było i jest w strefie agresji militarnej, i w żaden sposób nie może obdarować dzieci słodyczami z okazji Nowego Roku. W piśmie czytamy, że Władze Mikołajowa potrzebują pomocy dla 2348 dużych rodzin z 6637 dziećmi, 558 dzieci z rodzin zastępczych i ośrodków opiekuńczych, 73 dzieci wychowujących się w rodzinach będących w trudnej sytuacji życiowej. Prezydent Chełma wystąpił z taką prośbą do firm i podmiotów gospodarczych o włączenie się w tą akcję. Konsul Stanisław Adamiak Przewodniczący Rady Fundacji Partnerstwo i Współpraca, zaproponował Zarządowi Fundacji pomoc w tej sprawie. Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty około1000 złotych (słownie: około jeden tysiąc złotych) na zakup słodyczy dla dzieci z Mikołajowa. Zakupiono około 40 kilogramów cukierków czekoladowych, które są podzielne i więcej osób można nimi obdarować. Ustalono również, że zakupy będą świątecznie opakowane z umieszczeniem naklejek Fundacji PiW i Konsulatu Honorowego Ukrainy w Chełmie. Pomoc udzielona została w ramach akcji „Pomóżmy Ukrainie”.

Powiązane aktualności