20 listopada, 2023 / Bez kategorii

Organizatorem Dnia Edukacji Narodowej był Prezydent Miasta Chełm, uroczystość
rozpoczęła się od wręczenia nagród Prezydenta Miasta dla wyróżniających się
nauczycieli i pracowników miejskich placówek oświatowych. Odbyło się również
ślubowanie nauczycieli mianowanych, którym wręczone zostały akty mianowania.
Całość zakończyła się koncertem okolicznościowym dedykowanym wszystkim
nauczycielom. Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie Stanisława Adamiaka
reprezentowała Kierownik Biura Konsula Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk.

Powiązane aktualności