11 maja, 2023 / Bez kategorii

Na zaproszenie Władz Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie,
11 maja 2023 roku, odbyło się w Uczelni spotkanie z Konsulem Honorowym
Ukrainy w Chełmie Stanisławem Adamiakiem. Udział w spotkaniu wzięli
między innymi Prorektorzy PANS prof. dr hab. Józef Zając i dr Beata Fałda,
oraz studenci stosunków międzynarodowych PANS. Poświęcone zostało
wyzwaniom i specyfice działalności oraz aktywności konsula honorowego i
stosunkom polsko-ukraińskim. Konsul przedstawił podstawowe dokumenty w
wyniku których powoływany jest konsul honorowy. Przybliżył działalność
konsulatów honorowych i generalnych Ukrainy w Polsce. Zapoznał ze
sprawami prowadzonymi przez Konsulat w Chełmie, podzielił się swoimi
doświadczeniami i drogą jaką przeszedł w prowadzonej służbie
dyplomatycznej. Zwrócił uwagę na obecną sytuację w Ukrainie wynikającą z
toczącej się tam wojny, zapoznał z pomocą, jaka udzielana jest przez Konsulat
oraz działającą przy nim Fundację Partnerstwo i Współpraca, w ramach akcji
„Pomóżmy Ukrainie”. Zwrócono uwagę, że studenci w trakcie kształcenia
pozyskują wiedzę teoretyczną z zakresu prawa dyplomatycznego i
konsularnego, a spotkanie z Konsulem Honorowym staje się unikatową
szansą na praktyczne przybliżenie zagadnień z tej dziedziny.
(foto udostępnione przez PANS)

Powiązane aktualności