6 kwietnia, 2023 / Bez kategorii

05 kwietnia 2023 roku podczas oficjalnej wizyty w Polsce Prezydenta Ukrainy
Włodymyra Zełenskiego, Chełm został uhonorowany odznaczeniem Miasto
Ratownik. Prezydent Włodymyr Zełenski w czasie powrotu do Ukrainy, odwiedził
Chełm w nocy z 05 na 06 kwietnia, aby wręczyć na ręce Prezydenta Miasta Jakuba
Banaszka, Odznaczenie dla Mieszkańców Chełma za ogromne osobiste
zaangażowanie i bezpośrednią pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy od 24 lutego
2022 roku, opuszczali swój kraj w wyniku napaści federacji rosyjskiej na Ukrainę.
Ogromnym wyróżnieniem dla Chełma i jego Mieszkańców jest decyzja Prezydenta
Zełenskiego, aby wydarzenie odbyło się w naszym mieście.
Zaszczytnym tytułem Miasto Ratownik uhonorowani zostali również Mieszkańcy
Rzeszowa, Przemyśla i Lublina, toteż Chełm gościł również Prezydentów tych miast.
Uroczystość miała charakter oficjalny i uczestniczyli w niej przedstawiciele Kancelarii
Prezydenta i Rządu Ukrainy, między innymi Minister Spraw Zagranicznych Dmytro
Kułeba oraz Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Wasyl Zwarycz i Rządu
Polski z Premierem Mateuszem Morawieckim, obecni byli parlamentarzyści,
reprezentacje placówek dyplomatycznych w tym Konsulowie Honorowi Ukrainy w
Chełmie i Przemyślu Stanisław Adamiak oraz Aleksander Baczyk.

(fotografie udostępnione przez Urząd Miasta Chełm)

Powiązane aktualności