12 lipca, 2022 / Bez kategorii

Decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu, nadano Stanisławowi Adamiakowi Tytuł Ambasadora Lubelskiego Klubu Biznesu, co jest potwierdzeniem Jego aktywności i zaangażowania w działania podejmowane na rzecz LKB i regionu.

(skan Uchwały z 12 lipca 2022 roku)

Powiązane aktualności