19 października, 2021 / Bez kategorii

31 maja 2021 roku z inicjatywy Przewodniczącego Rady Fundacji Partnerstwo i Współpraca Stanisława Adamiaka odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Fundacji. Fundacja PiW ustanowiona została aktem notarialnym 06 kwietnia 2011 r., przez jej Fundatora i Donatora Stanisława Tadeusza Adamiaka Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie. Jednym z głównych celów Fundacji jest wspieranie działalności Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie. Wśród celów statutowych znajduje się: promowanie Ukrainy jako państwa o dużym potencjale rozwojowym, atrakcyjnego dla inwestycji i działalności gospodarczej; przybliżanie Ukraińcom celów, wartości i idei, którymi kieruje się Unia Europejska; wspieranie współpracy na poziomie samorządów miast i regionów, promowanie demokracji i samorządności jako warunku uczestniczenia obywateli we współrządzeniu i tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego; troska o miejsca pamięci narodowej, osoby, daty i symbole ważne dla kształtowania świadomości historycznej Polaków i Ukraińców, pogłębianie klimatu pojednania i współpracy; wspieranie polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej na poziomie przedsiębiorstw prowadzących działalność w regionie przygranicznym.

Na zaproszenie Konsula S. Adamiaka w spotkaniu brali udział Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Vasyl Pawlyuk oraz I Sekretarz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Vitalii Bilyi. Obecni byli Członkowie Rady Fundacji PiW: Zygmunt Gardziński, ks. Jan Łukaszuk, Bohdan Olkhowyy, prof. Józef Zając – Senator RP, Zbigniew Zawirski, Stanisław Adamiak, Prezes Zarządu Fundacji Krzysztof Kupracz i Wiceprezes Zarządu Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk, Lena Rorat – prowadząca w formie wolontariatu księgowość Fundacji. Podczas posiedzenia Rady, poza analizą 10 lat pracy, rozmawiano na temat przyszłych jej działań, skupiając się na planowanych w Chełmie obchodach 30 – lecia Niepodległości Ukrainy. Uroczystość połączona będzie z udostępnieniem nagrobka premiera rządu na emigracji Ukraińskiej Republiki Ludowej Pyłypa Pyłypczuka. Nagrobek znajduje się na zabytkowym cmentarzu prawosławnym, na Górze Chełmskiej. Przygotowaniem uroczystości oraz renowacją nagrobka z upoważnienia Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie zajęła się Wiceprezes Zarządu Fundacji PiW Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk.

Po posiedzeniu Rady Fundacji, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, I Sekretarz Ambasady w Polsce, Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie oraz Wiceprezes Zarządu Fundacji spotkali się przy nagrobku, na zabytkowym cmentarzu prawosławnym z Wykonawcą remontu Leszkiem Maziarzem – Zakład Kamieniarski, celem dokonania szczegółowych uzgodnień, dotyczących przebiegu planowanego remontu, który prowadzono przy ścisłej współpracy z Pawłem Wirą Konserwatorem Zabytków w Chełmie.

(foto własne)

Powiązane aktualności