19 października, 2021 / Bez kategorii

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II otrzymał do realizacji projekt pt. Zwiększenie szans rozwojowych w obszarze zarządzania kryzysowego na terenach przygranicznych w ramach programu MSZ RP. Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak otrzymał zaproszenie do czynnego uczestnictwa w tym projekcie. Wydarzenie inaugurujące odbyło się w Tomaszowie Lubelskim w Auli Centrum Edukacyjno-Kongresowego KUL. Była to konferencja pt. „Okrągły stół – Zarządzanie kryzysowe na terenach przygranicznych. Wsparcie Ukrainy po doświadczeniach Polski i UE”. Dyskusja odbyła się w gronie około 50 osób z Polski i Ukrainy, ekspertów bezpośrednio zaangażowanych w przedmiotową problematykę. Konsul Stanisław Adamiak brał aktywny udział w sesji panelowej nt. Potencjał rozwojowy współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy. Podczas wystąpienia dzielił się swoimi biznesowymi i dyplomatycznymi doświadczeniami, ukazując również możliwości dalszej dobrej współpracy Polski i Ukrainy.

Powiązane aktualności