Установа почесного Консула призначається в сучасній українській державі і працює на основі:

 • положення Віденської конвенції про консульські відносини від 24.4.1963 р.,
 • Закон України про Консульський статут та,
 • Закон про почесних консулів, прийнятий указом Президента України від 2 квітня 1994 р., № 127/94 та 17 лютого 1997 р., № 150/97.

З аналізу законодавчих документів щодо Почесних Консулів, перш за все, можна виділити особливості, що відрізняють вищезгадану посаду від Установи професійного консула, а саме:

 • почесним консулом може стати так громадянин України як і іноземець;
 • Почесний консул не повинен бути посадовою особою як країни, що висилає, так і цей яка приймає, а також не повинен брати активної участі у політичному житті;
 • Почесний консул користується привілеями та імунітетами стосовно своєї особи відповідно до положень Віденської конвенції про консульські відносини від 24.04.1963 р.;
 • Почесний консул може вести будь-який вид професійної чи ділової діяльності – він безпосередньо підпорядкований Послові України в Польщі;
 • Почесний консул не отримує винагороди за виконання своїх функцій;

Щодо доцільності встановлення Почесного консула, рішення приймаються Міністерством закордонних справ України з урахуванням, зокрема, стратегічного партнерства з приймаючою країною та її географічного розташування, стану її мережі дипломатичних представництв, кількості та місцезнаходження української громади, участі та важливості конкретного регіону чи країни в економічному співробітництві, комерційні тощо.

Почесним консулом може бути призначена особа, яка займає видатну позицію в суспільстві приймаючої країни, має високі особистісні якості, зразковий погляд та високий соціальний статус, ознайомлена з державним, політичним та соціальним устроєм приймаючої країни та підтримує постійні контакти з представниками структур державних, економічних та соціальних приймаючої країни та ознайомлена із законодавством України.

До основних функції Почесного консула, належить:

 • захист інтересів України, громадян та юридичних осіб України у приймаючій країні в межах, дозволених міжнародним правом;
 • підтримка розвитку комерційних, економічних, наукових та культурних відносин між Україною та приймаючою країною;
 • отримання та розвиток інформації про умови та події в комерційному, економічному, науковому та культурному житті приймаючої країни та надання цієї інформації Україні та всім зацікавленим цією тематикою сторонам;
 • надання допомоги та підтримки громадянам та юридичним особам України.

Консул виконує свої функції на території консульського округу, якого межі та сфера діяльності визначаються Міністерством закордонних справ України за попереднім погодженням з приймаючою країною.

Сфера діяльності Консульства, визначена положеннями України, значно перевищує прикордонні округи, при чому, з точки зору мети призначення та функцій, покладених на консула законодавством, можна констатувати, що консульство та почесний консул своєю особистою діяльністю можуть брати участь у транскордонному співробітництві у значенні Європейського права.

Трансграничне співробітництво визначається Мадридською конвенцією як «будь-яка спільно вжита дія, спрямована на зміцнення та розвиток добросусідських контактів між громадами та територіальними органами влади двох або більше сторін, а також укладення угод та проведення погоджень, необхідних для здійснення таких намірів».

У рамках транскордонного співробітництва, здійснюючи свої функції, особливо у сфері зміцнення співпраці між Польщею та Україною, консульство збирає та розробляє інформацію про економічний, науковий, культурний потенціал та функціонування неурядових структур на території свого округу. Широкі контакти Консула з установами в цьому регіоні створюють можливості українським організаціям отримувати інформацію про потенційних, майбутніх партнерів і, таким чином, робити правильний вибір партнерів відповідно до намічених цілей. Разом з тим, знання реалій та правил економічного, політичного, соціального та культурного життя України, а також орієнтація на специфіку українського ринку можуть бути корисними для польських організацій у встановленні контактів з потенційними контрагентами в Україні. Також консульство має можливість брати активну участь у встановленні та розвитку польсько-українських відносин в характері посередника у партнерських контактах обох країн.