15 sierpnia, 2020 / Bez kategorii

Związek Harcerstwa Polskiego i organizacje ukraińskich skautów „Płast Polska” wystąpiły ze wspólnym apelem, aby w przeddzień 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 14 sierpnia 2020 roku o godz. 18.00, jednocześnie w kilkudziesięciu miejscach w całym kraju, Polacy i Ukraińcy stanęli przy grobach żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej – sojuszników odrodzonej Polski, którzy w 1920 roku ramię w ramię z Wojskiem Polskim bronili jej przed Armią Czerwoną.

Komendantka Hufca ZHP Chełm pwd. Elżbieta Rybak, zaprosiła Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie Stanisława Adamiaka do współorganizacji tej uroczystości w Chełmie. Odbyła się ona przy grobie Pyłypa Pyłypczuka premiera rządu emigracyjnego Ukraińskiej Republiki Ludowej. Na wstępie odczytano wspólny apel ZHP i  „Płast Polska” o zapaleniu „Płomienia Braterstwa” by po dziesięcioleciach zapomnienia przywrócić pamięć naszym wspólnym bohaterom sprzed wieku oraz uświadomić Polakom i Ukraińcom, że były w naszej historii epizody, które mogą nas łączyć i inspirować do współpracy, do wzajemnego szacunku i do budowania braterstwa na dziś i jutro.

Następnie odmówiono modlitwę za zmarłych, którą prowadzili: Ksiądz Proboszcz Andrzej Sternik Kustosz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmie oraz Ksiądz dr Jarosław Szczur Proboszcz Parafii Prawosławnej Świętego Jana Teologa w Chełmie. Odśpiewano hymny Polski i Ukrainy, po czym odczytano przesłania młodzieży polskiej i ukraińskiej. Obecni na uroczystości goście zapalili „Płomień Braterstwa” i złożyli go na grobie Pyłypa Pyłypczuka, który pochowany jest na zabytkowym cmentarzu prawosławnym, na Górze Chełmskiej. W dalszej części głos zabrali: Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak i Zastępca Prezydenta Miasta Chełm Dorota Cieślik. Delegacje złożyły kwiaty na nagrobku P. Pyłypczuka. Całość części oficjalnej prowadziła Komendanta Hufca Chełm pwd. Elżbieta Rybak.

Uroczystość zakończyła się wspólnym spotkaniem wszystkich uczestników w kawiarence na Górze Chełmskiej, gdzie przy słodkim poczęstunku śpiewano okolicznościowe piosenki.

 

Powiązane aktualności